Saligprisningarna

Jesus, vår Läromästare, höll en gång en predikan på Olivberget som kallas för bergspredikan. Det var där han uppenbarade en högre lag om kärlek och undervisade om saligprisningarna – andliga egenskaper som vi kan sträva efter även i dag.

Matteus 5:3–12

3 Saliga är de som är fattiga i anden, för dem tillhör himmelriket.

4 Saliga är de som sörjer, för de ska bli tröstade.

5 Saliga är de ödmjuka, för de ska ärva jorden.

6 Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet, för de ska bli mättade.

7 Saliga är de barmhärtiga, för de ska få barmhärtighet.

8 Saliga är de renhjärtade, för de ska se Gud.

9 Saliga är de som skapar frid, för de ska kallas Guds barn.

10 Saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull, för dem tillhör himmelriket.

11 Saliga är ni när människor hånar och förföljer er och ljuger och säger allt möjligt ont om er för min skull.

12 Gläd er och jubla, för er lön är stor i himlen. På samma sätt förföljde man profeterna före er.

Saligprisningarna kommer från bergspredikan

Saligprisningarna hjälper oss att bättre förstå de välsignelser som Gud har i beredskap åt oss och vad det innebär att följa Jesus.

Förstå saligprisningarna

”Saliga är de som är fattiga i anden, för dem tillhör himmelriket”

Att vara fattig i anden är att vara ödmjuk och läraktig. Jesus vill att vi alltid ödmjukt ska erkänna vårt behov av honom.

Matteus 5:3

”Saliga är de ödmjuka, för de ska ärva jorden”

Att vara ödmjuk är att vara mild, vänlig, tålmodig och tolerant – inte stolt, skrytsam eller högmodig. Frälsaren visade sin ödmjukhet genom att villigt underkasta sig Guds vilja. Även i ett ögonblick av extrem vånda sa han till Gud: ”Men ske inte min vilja, utan din” (Lukas 22:42).

Matteus 5:5

”Saliga är de barmhärtiga, för de ska få barmhärtighet”

Jesus Kristus var ett fullkomligt föredöme i fråga om förlåtelse och barmhärtighet. Till och med när han led på korset sa han: ”Far, förlåt dem, för de vet inte vad de gör” (Lukas 23:34). Eftersom vi alla behöver barmhärtighet måste vi alla visa barmhärtighet.

Matteus 5:7

”Saliga är de som skapar frid, för de ska kallas Guds barn”

Ett annat namn på Jesus är ”Fridsfurste”. Jesus uppmuntrar oss att följa hans exempel genom att älska alla så att vi kan leva tillsammans i frid.

Matteus 5:9

”Saliga är de som sörjer, för de ska bli tröstade”

Vi ställs inför utmaningar och problem som prövar oss. När vi sörjer under våra förluster och prövningar har vi löftet att vi blir välsignade när vi uthärdar. Gud sänder sin Helige Ande för att trösta oss i nödens stund.

Matteus 5:4

”Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet”

Vi kan komma närmare Gud när vi försöker följa hans lärdomar och lära oss mer om honom. Ju mer kunskap vi söker, desto mer ger han oss.

Matteus 5:6

”Saliga är de renhjärtade, för de ska se Gud”

Gud ger sig tillkänna för oss om vi är renhjärtade. Om vi uppriktigt strävar efter att bli som Gud, är våra motiv och handlingar hedervärda och våra hjärtan rena.

Matteus 5:8

”Saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull”

Vi kan kritiseras för vårt sätt att leva, det vi tror på och det vi gör. Stå stolt upp för Guds principer så välsignar han dig.

Matteus 5:10