Jag fruktar inget ont

När vi ställs inför svåra saker, eller när livet överväldigar oss, behöver vi aldrig fly undan i rädsla eftersom ”HERREN är min herde” och ”jag fruktar inget ont” (se Psaltaren 23:1, 4).

Psaltaren 23:1–6

1 HERREN är min herde, mig ska inget fattas.

2 Han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro.

3 Han ger liv åt min själ, han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull.

4 Även om jag vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag inget ont, för du är med mig. Din käpp och stav, de tröstar mig.

5 Du dukar för mig ett bord i mina fienders åsyn, du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över.

6 Ja, godhet och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar, och jag ska bo i HERRENS hus för alltid.

Lär dig hur Jesus kan stärka dig
Gratis bibelstudier