Jesu Kristi kyrka

När Jesus levde på jorden upprättade han sin kyrka. Samma kyrka finns i dag.

Jesus kom inte bara till jorden för att frälsa oss från synden utan också för att upprätta sin kyrka. När han dog lämnade han efter sig mer än bara mäktiga predikningar och lärdomar. Han lämnade efter sig apostlarna, buden och en enkel kyrka som skulle fortsätta att välsigna andra långt efter hans död och uppståndelse. Han gav också rättfärdiga män prästadömet, eller makten att handla i hans namn, så att de kunde döpa och bota andra och leda kyrkan.

Lär dig om Jesus Kristus återställda kyrka
Träffa missionärerna

Kom och tillbe Frälsaren Jesus Kristus med oss! Du kommer att ha nytta av att studera hans lärdomar i de heliga skrifterna och lyssna på vad han har sagt till profeter och apostlar i vår tid. Du får känna Guds kärlek när du tjänar andra i Herrens kyrka.

Ta med hela familjen till kyrkan
Alla är välkomna
Hitta en kyrka nära dig