Guds plan för oss

Låt oss studera Bibeln tillsammans
Träffa missionärerna

Vanliga frågor

Det finns många frågor om ”mormonerna” eller (för att vara mer respektfull) medlemmarna i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. Klicka här för att se hela listan.

Vi tror att himlen är att bo hos Gud och Jesus för evigt. Skrifterna ger oss en inblick i hur det kommer att vara. Jesus förkunnade: ”I min Fars hus finns många rum” (Johannes 14:2). Ett av himlens största glädjeämnen är att om vi är rättfärdiga kan vi leva med familjen för evigt och bli ”Guds arvingar och Kristi medarvingar” (Romarbrevet 8:17). Naturligtvis känner vi inte till varje detalj av hur det kommer att vara i himlen, men i stort sett tror vi att det är en plats där vi känner ”oändlig lycka” (Mosiah 2:41), vilket låter ganska trevligt.

Vi har en annan syn på helvetet än bilderna av lava, eld och högafflar som skildras i filmer. Om vi väljer att inte följa Gud i livet kommer vår ande att gå till ett tillfälligt helvete när vi dör. I det här fallet syftar ”helvetet” mer på ett sinnestillstånd än en faktisk plats. Smärta kommer av ånger och sorg – inte av eld och svavel.

Men Gud och Jesus är oändligt rättvisa och barmhärtiga. Vi tror att de som inte hade möjlighet att lära känna Jesus och ta emot honom i livet får den möjligheten efter döden. De får undervisning om hans evangelium, och om de vänder sig till Gud får de en plats i himlen efter den slutliga domen.

Den slutliga domen sker efter att Jesus har återvänt till jorden och vi har uppstått. Utifrån våra handlingar och våra hjärtans önskningar får vi uppleva de olika härlighetsgraderna som beskrivs i 1 Korintierbrevet 15:41–42: ”Solen har sin glans, månen en annan glans och stjärnorna en annan, och stjärna skiljer sig från stjärna i glans. Så är det också med de dödas uppståndelse.” Tack vare Frälsarens fullkomliga kärlek och förståelse kommer alla fortfarande att ha ett bättre liv än de hade på jorden, men bara de som följde Gud kommer att kunna bo i hans närhet.

Det är okej att vara ledsen. Du kan vara ledsen och fortfarande ha tro på att Gud älskar dig och att saker och ting kommer att ordna sig till slut.

Tveka inte att prata med någon om dina känslor, till exempel med en som arbetar med sorgbearbetning, en familjemedlem, en betrodd vän eller en kyrklig ledare. Låt dem trösta dig, även om de inte helt kan förstå vad du går igenom.

Du kan också finna frid i Jesus Kristus evangelium. Gud är där och han bryr sig om dig och är medveten om dig. Jesus tog på sig allt lidande så att han skulle veta hur han kan hjälpa dig att övervinna ditt. Du kan vara med nära och kära igen efter döden. De här lärdomarna tar inte bort all smärta, men de kan ge hopp och insikt.

”Och [Gud] ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer, och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga, för det som förr var är borta” (Uppenbarelseboken 21:4).

När sista dagars heliga gifter sig vet de att äktenskapet är tänkt att vara för evigt. Vigselceremonier i templet innehåller orden ”för tid och all evighet”, inte ”tills döden skiljer er åt”. Men det är inte orden som gör ett evigt äktenskap möjligt, det är Guds kraft. Barn som fötts av föräldrar som vigdes i templet är automatiskt ”beseglade” till sina föräldrar. Familjer som blir medlemmar i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga senare i livet kan också besöka templet för att beseglas tillsammans.