Dop

Dopet är ett förbund – eller löfte – som man ingår med Gud. När man blir döpt lovar man att tjäna honom och följa hans bud efter bästa förmåga.

Följ Frälsarens fullkomliga exempel

Om du har läst Nya testamentet känner du förmodligen till berättelsen om när Jesus besöker Johannes Döparen för att döpas.

”Sedan kom Jesus från Galileen till Johannes vid Jordan för att döpas av honom. Men Johannes försökte hindra honom och sade: ’Jag behöver döpas av dig – och du kommer till mig!’ Jesus svarade honom: ’Låt det nu ske. Det är så vi ska uppfylla all rättfärdighet’” (Matteus 3:13–15).

Även Jesus, som aldrig syndade, döptes för att visa lydnad mot Gud och vara ett föredöme för oss att följa.

Dopet krävs för att man ska kunna komma in i himlen

Jesus lärde att vi behöver döpas för att kunna återvända för att bo i Guds närhet efter det här livet är över.

När man döps blir man ”född av vatten”. Det gör det möjligt för oss att bli renade från våra synder, vilket är nödvändigt för att vi ska kunna återvända till Gud.

Ta reda på hur du kan döpas
Tala med missionärerna

Dop ska utföras genom nedsänkning

Dop i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga utförs genom nedsänkning, vilket betyder att man sänks ner helt och hållet under vattenytan och tas upp igen. I Bibeln står det att ”när Jesus hade blivit döpt, steg han genast upp ur vattnet” (Matteus 3:16). Dop genom nedsänkning är en vacker symbol, inte bara för borttvagning av synd utan också för död, begravning och uppståndelse. Dopet symboliserar slutet på en gammal livsstil och början på ett liv grundat på kristna värderingar (se Romarbrevet 6:3–6).

Sista dagars heliga tror att dopet måste utföras av någon som har rätt prästadömsmyndighet. Den myndigheten som gavs av Jesus Kristus återgavs under återställelsen av Kristus kyrka.

Dopet och den Helige Anden

Dopet är i sig självt en viktig händelse, men det är inte helt fullständigt utan att man tar emot den Helige Andens gåva (eller den Helige Anden). När man tar emot den Helige Anden föds man av Anden (Johannes 3:5). Den Helige Andens gåva får man efter dopet så att man kan få Guds hjälp, vägledning och tröst livet igenom.

Löften vid dopet

DU LOVAR att tjäna andra

”Bär varandras bördor så att de kan bli lätta” (se Mosiah 18:8)

DU LOVAR att visa kärlek och medkänsla

”Sörj med dem som sörjer, ja, och trösta dem som står i behov av tröst” (se Mosiah 18:9)

GUD LOVAR att ge dig den Helige Anden

”Så att han än rikligare kan utgjuta sin Ande över er” (Mosiah 18:10)

DU LOVAR att vara ett gott exempel

”Stå som vittnen om Gud alltid och i allting och överallt där ni må befinna er” (Mosiah 18:9)

DU LOVAR att hålla Guds bud

”Ni ska tjäna honom och hålla hans bud” (Mosiah 18:10)

GUD LOVAR att ge dig evigt liv

”Så att ni kan återlösas av Gud och räknas bland dem som hör till den första uppståndelsen så att ni kan få evigt liv” (Mosiah 18:9)

Du kan bli döpt

Aposteln Petrus var också tydlig med att dopet är en befallning för alla människor: ”Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då får ni den helige Ande som gåva” (Apostlagärningarna 2:38).

Innan du döps visar du din önskan att hålla Guds bud genom att omvända dig från sådant som du har gjort fel. Det kan kräva att du bekänner dina synder innan du döps (se Matteus 3:6) eller gottgör misstag när så är möjligt.

När du döps får du möjlighet att påbörja ett nytt liv – ett där du hängivet följer Jesus Kristus. Dina synder är förlåtna och du kan åter hänge dig åt att göra val som leder till lycka. När du har döpts och tagit emot den Helige Andens gåva hjälper, tröstar och vägleder han dig i dina ansträngningar.

Vanliga frågor

Det finns många frågor om ”mormonerna” eller (för att vara mer respektfull) medlemmarna i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. Klicka här för att se hela listan.