Han gör det möjligt

1:50

Vi kan göra bättre och bli bättre

Vi kan bli bättre

Hur kan omvändelseprocessen hjälpa oss bli bättre?

Förlita dig på Kristi försoning

Hur kan du lära känna Frälsaren genom att förlita dig på Kristi försoning?

Renad genom omvändelse

Hur kan du renas genom omvändelse?

Familjen Fu

Du kan också upptäcka att det finns en Gud.

words and things

Vem är Jesus Kristus?

Guds Son

Jesus Kristus är Gud Faderns förstfödde i anden och Guds enda barn i köttet. Hans dödliga mor Maria bar honom i sitt sköte och fostrade honom medan han var på jorden. Hans mission bestämdes innan världen skapades.

Lärare

Jesus var den störste läraren som någonsin levt och han undervisar oss än i dag. När Jesus var tolv år gammal fann man honom i templet, där han undervisade lärare (se Lukas 2:46). De häpnade över hans kunskap. Jesus fortsatte att hålla mäktiga predikningar under hela sitt liv.

Föredöme

Jesus levde ett fullkomligt liv – fritt från synd – och gav oss ett fullkomligt föredöme som vi kan följa. Alla religiösa handlingar bör göras i hans heliga namn.

Frälsare

Jesus är på hebreiska Jeshua, som betyder ”Frälsare”. Jesus uppfyllde sin roll som Frälsare genom sitt villiga offer och sin uppståndelse.

Att följa Jesus Kristus

Vem är Jesus Kristus? Jesus är världens Frälsare. När vi följer honom finner vi större frid och glädje i livet.

Jesus Kristus undervisade om mycket medan han var på jorden, främst av allt om kärlek.

Nutida profeter och apostlar talar om förändring och omvändelse