Ett hälsosamt liv

Du kanske vet att medlemmar i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga inte dricker alkohol eller röker. Men vet du varför?

Genom hela Bibeln har Gud bett sitt folk att avstå från vissa livsmedel. Det är likadant i dag. Gud har gett alla sina barn kloka råd för att hjälpa dem att vara friska. Det kallas för Visdomsordet. Det beskriver inspirerade sätt att förbättra vårt fysiska och andliga välbefinnande. I det uppmanas vi att äta näringsrik mat och undvika beroendeframkallande ämnen.

Vad vi ska och inte ska göra enligt Visdomsordet

Ät frukt och grönsaker

”Varje ört i dess tid, och varje frukt i dess tid, allt detta att brukas med förstånd och tacksägelse” (Läran och förbunden 89:11).

Drick inte alkohol

”Och vidare är starka drycker inte för magen utan till att tvätta era kroppar med” (Läran och förbunden 89:7).

Ät sparsamt med kött

”Ja, även köttet av fyrfotadjur och fåglarna i luften har jag, Herren, bestämt till att brukas av människan med tacksägelse. Det ska dock nyttjas sparsamt” (Läran och förbunden 89:12).

Rök inte och använd inte tobak

”Och vidare är tobak inte för kroppen, inte heller för magen, och är inte gott för människan” (Läran och förbunden 89:8).

Motionera regelbundet

”Ta hand om din kropp genom att äta näringsrik mat, motionera regelbundet och få tillräckligt med sömn” (Vägledning för de unga).

Drick inte kaffe eller te

”Och vidare är heta drycker inte för kroppen eller magen” (Läran och förbunden 89:9).

Ät säd

”All säd är bestämd till att brukas av människor och djur, till att vara livets stödjestav” (Läran och förbunden 89:14).

Använd inte olagliga droger och missbruka inte medicin

”Skadliga ämnen som människor medvetet intar är inte i harmoni med Visdomsordet. Detta gäller särskilt olagliga droger” (Stå fast i din tro).

Vi uppmanas också att få tillräckligt med sömn, motionera regelbundet och fasta en gång i månaden – genom att avstå från två på varandra följande måltider – för att hjälpa oss att hålla oss friska, utöva disciplin och bli mer andligt i harmoni.

Välsignelserna av att leva efter Visdomsordet

De som följer Guds råd i Visdomsordet får löftet att de ska få hälsa, finna visdom och ”ska springa och inte bli trötta och ska gå och inte bli matta” (Läran och förbunden 89:18–20).

Det är häpnadsväckande när man tänker på att man när Visdomsordet uppenbarades 1833 inte kände till vetenskapen bakom följderna av sådant som kost, alkohol och tobak. I dag är hälsokoden som beskrivs i Visdomsordet allmänt accepterad även i vetenskapliga kretsar. Forskare har gång på gång visat de negativa sidoeffekterna av att dricka alkohol och att röka och tugga tobak, bland annat sjukdomar som levercirros, bukspottkörtelinflammation och många slags cancer.

Det har också visat sig att de som följer Visdomsordet har en tendens att leva längre. Från 1980 till 2004 genomförde University of California – Los Angeles en studie över sista dagars heliga som följde hälsoriktlinjerna i Visdomsordet. Resultaten av den 25-åriga studien visade att det finns ett samband mellan den här livsstilen och en längre livslängd.

Vi uppmuntras att ta hand om kroppen eftersom den är en gåva från Gud. När vi förstår den här relationen påverkar det hur vi tar hand om oss själva.

När vi behandlar kroppen som ett tempel och en gudagiven gåva får vi känslomässiga och andliga välsignelser, såsom en närmare relation till Gud och en större känsla för vår gudomliga identitet.

Det är tydligt att fysisk hälsa och andligt välbefinnande går hand i hand. Vill du få hjälp att förbättra din fysiska och andliga hälsa? Boka in ett möte med våra missionärer. De kan hjälpa dig att tillämpa lärdomarna i Visdomsordet så att du kan få större välsignelser i ditt eget liv.

Vill du veta mer om var Visdomsordet kommer ifrån?
Våra missionärer kan berätta för dig hur det uppenbarades för en Guds profet.
Boka ett besök