Maria håller Jesusbarnet
En kortfilm om Jesu Kristi födelse

Den här 18 minuter långa dramatiseringen av Jesu födelse återberättar i levande detalj de heliga händelser som det står om i Matteus och Lukas evangelier i Bibeln. Färdas tillsammans med Josef och Maria från Nasaret till Betlehem. Bevittna herdarnas förundran på slätterna i Judeen. Upplev de vise männens glädje när de knäfaller framför Världens ljus – Frälsaren Jesus Kristus.

Fler sätt att vara ett ljus för världen