Sökresultat visas här

Hur går gudstjänsterna till?

Varje söndag samlas vi för att sjunga psalmer, höra andliga tal och undervisa varandra om Frälsaren. I kyrkan laddar vi våra andliga batterier och det är det perfekta sättet att hålla vårt fokus i livet på Jesus. Alla besökare är välkomna att närvara vid vår kristna gudstjänst och tillbe med oss.

Gudstjänsten sker på olika tider i olika församlingar. Men du kan alltid räkna med ett huvudmöte för alla och en särskild lektion i en grupp som indelats efter ålder eller organisation.