Vad är Ett ljus för världen?

Låt ”ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er Far i himlen”. – Matteus 5:16

Vad är Ett ljus för världen?

#EttLjusFörVärlden är en inbjudan att förvandla julen till en tjänandets högtid. Det är en världsomfattande rörelse för att beröra hjärtan och förändra liv genom att göra det som Jesus gjorde: ge mat till de hungriga, trösta de ensamma, besöka de sjuka och betryckta och visa vänlighet mot alla. Jesus sa: ”Ni är världens ljus” (Matteus 5:14). #EttLjusFörVärlden är det perfekta sättet att låta vårt ljus – och hans ljus – lysa klart.

Dagliga förslag på tjänande

Initiativet #EttLjusFörVärlden uppmanar oss att visa kärlek till andra på samma sätt som Jesus gjorde under sin jordiska verksamhet. Under december månad ges specifika påminnelser om sätt att tjäna, för att hjälpa oss fokusera våra liv på att hjälpa andra under julen. Du kan delta genom att ladda ner en kalender med olika förslag.

Särskild söndagsgudstjänst

Söndagen innan julafton har vi ett särskilt sabbatsmöte som fokuserar på Jesu Kristi födelse och liv. Vänner och bekanta som inte delar vår tro är välkomna varje söndag men är särskilt inbjudna att komma och tillbe Gud med oss den dagen.

Var #EttLjusFörVärlden varje dag

Vid julen varje år gör Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga storslagna ansträngningar att sprida budskapet och missionen att vara #EttLjusFörVärlden. Men du kan göra det under hela året genom att varje dag tänka på vem du kan tjäna.

Andra sätt att vara ett ljus för världen